Nalatenschap Natura-TV EU-LIFE
Number of visits of this area: 543
Visitor feedback appreciated (comments, recommendations):

Deze WEB-Site is het vervolg van de gelijknamige bijdrag voor het Natura-2000 EU-LIFE project.
Na het verkrijgen van het WEB-adres "Natura-TV.de", is het doel resultaten van lokale bijdragen voor het Natura-2000 EU-LIFE project in een privee aktie te behouden.
Deze versie van Natura-TV.de is in de Webserver chmblh.eu geintegreerd.
Een uitvoerige bijdrag met Kamera Opnamen bij VVND Dettenheim en KIT Nord en met verdere interessante informaties is te vinden op Natura-TV.
De brochuren LIFE-Projekt Lebendige Rheinauen bei Karlsruhe en Rheinaue bei Linkenheim-Hochstetten werden door lokale instanties vervaardigt.
Informatie over verdere toegankelijke bronnen is welkom!
Observatie van ooievaars gaat verder, zoals bijv.

De volgende dia-presentatie geeft impressies uit de directe omgeving.
Begin presentatie met loop of stop voor aktie aan het einde er van.
De dia-presentatie benut Bootstrap Toolkit Version 3.4
.

Laatste update 19.11.2021 door C.H.M. Broeders.